Interim ERP-projektledare

Interim ERP-projektledare

Josefin har bred bakgrund inom logistik, IT och förändringsledning. Som interimskonsult ligger hennes kompetens i att leda team och projekt inom komplexa organisationer. Oftast arbetar hon övergripande och är involverad i alla faser, från att identifiera behov, planera projekt och framgångsrikt driva dem i mål. Inte sällan har det varit krosskulturella projektgrupper i globala bolag där hon delvis fått leda på distans. Josefin har, i dessa projekt, haft strategiskt ansvar för budget och mål, men även skiftat till operativt arbete för att hitta smartare sätt att arbeta på, ofta med hjälp av digitalisering. Exempel på några av hennes uppdrag är att hon hjälpt ett teknikföretag att automatisera sin leveransprocess genom att integrera ett nytt affärssystem. På ett globalt läkemedelsbolag drev hon ett projekt med syfte att minska antalet system och leverantörer för att hitta en enhetlig plattform att arbeta utifrån. Båda projekten drevs på distans och fortskred väldigt bra trots komplexa utgångslägen.

Josefin har gedigen erfarenhet av strategi och verksamhetsutveckling inom IT och projektledning. Hon trivs både i stora bolag och mindre tillväxtbolag och är gärna brygga mellan IT-utveckling och företagsledning.

Interimskonsult: 12.019

Primära sektorer: företagstjänster, läkemedel, e-handel, IT, teknik, transport, retail, tech

Utbildningsnivå: civilekonomexamen

Geografisk täckning: hela världen

Ersättning: 1.350 SEK/h

Förfrågan på interimskonsult Se fler interimskonsulter

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.