Maria Grimaldi om tillväxt i teknikens guldålder

Maria Grimaldi om tillväxt i teknikens guldålder

intervju | 2020-09-09

Maria Grimaldi är en innovationsdriven entreprenör som kommer från flera ledande positioner inom e-sport och dataspelsindustrin. Som rådgivare och investerare i tillväxtbolag har hon järnkoll på tillväxtrecept, investeringar och börsprognoser. Idag sitter Maria som CEO på börsnoterade Virtual Reality-bolaget Bublar Group.

 

Du verkar i en föränderlig och innovationsdriven bransch. Hur bör man tänka för att bygga långsiktiga organisationer på en sådan marknad?
En utmaning i bolag med hög innovationsgrad är att det kan vara svårt att få till rätt mix av kompetens i organisationen. Du vill dels ha en blandning av erfarna och yngre personer i ledande positioner. Gemensamt ska sedan vara att de har stort engagemang och passion för tillämpningar av ny teknik. Den kombinationen är ofta vinnande, men svår att hitta i rätt kontext. Där har vi på Bublar Group lyckats bra. 

Ur ett investeringsperspektiv – hur tänker man kring bolag som verkar inom relativt nya och icke beprövade fenomen som Virtual Reality?
Innan man ger sig in i ny teknologi bör man ta reda på om man vill investera långsiktigt eller kortsiktigt. Sedan bör fokus ligga på att identifiera kundnyttan och marknadens förmåga att ta till sig ny teknologi – det blir viktigt när man ska räkna på sin return on investment. Andra parametrar som investerare väger in är till exempel i vilken grad investeringen påverkar andra värden – är den banbrytande eller bidrar till en bättre värld? För att ta Virtual Reality som exempel ger den tekniken oss möjligheten att utforska nya sätt att ta till sig information, det förenklar komplicerade inlärningsprocesser och återskapar farliga miljöer där Virtual Reality gör det säkert att få praktisk övning – till exempel en brandsäkerhetsövning. En kittlande utmaning för duktiga investerare är att få vara med på en resa i hur ny teknologi förändrar kundbeteenden. De som var riktigt tidiga vad gäller ny teknologi och som haft användaren i fokus har fått möjlighet till en fin utveckling på sina investeringar. 

Du sitter i juryn för världens största entreprenörstävling (EY Entrepreneur Of the Year). Vilka gemensamma nämnare kan du urskilja för entreprenörer bakom snabbväxande bolag? 
En genuin övertygelse för det man skapar! Jag har inte träffat någon som tvekat en sekund på att de kommer att lyckas med sin grej. Däremot kan många underskatta tiden det tar att förändra beteenden eller kundernas förmåga att ta till sig nya innovationer. Den frustrationen och otåligheten är naturlig, och att vara övertygad är oftast en bra egenskap.  

Det finns ett omättat behov av att leta effektivitet med hjälp av teknik


Det senaste decenniet har det varit en klar fördel att investera i just tillväxtbolag, består den fördelen i det nya decenniet?

Jag skulle säga att det finns ett omättat behov av att leta effektivitet med hjälp av teknik. Därför är det så otroligt spännande med de tillväxtbolag som bevisat skalbarhet i nya tjänster och produkter. Jag ser samtidigt ett uppsving av beprövade affärsmodeller satta i nya, digitala sammanhang.

Vad tror du vi kommer se för typ av tillväxtbolag på börsen framöver?Svenska tillväxtbolag har idag goda förutsättningar att accelerera på den svenska börsen. För dessa är det viktigt att göra sin hemläxa och veta vilken typ av aktieägare man vill locka till sig. Börsen passar faktiskt inte för alla. Jag tror att traditionen av svenska bolag som arbetar med innovation och ny teknik kommer att fortsätta, både på och utanför börsen.

Vilka utmaningar och möjligheter står Bublar Group inför när vi nu gått in i 2020-talet?
Vi är väl förberedda att skala våra produkter och tjänster! Möjligheterna var stora redan innan covid-19 och intresset för de digitala tjänster och produkter vi erbjuder har ökat under pandemin. Beslutsprocesserna har däremot sträckts ut, men det kan visa sig klokt – förankring av nya idéer tar oftast längre tid än vad man tror.

Traditionen av svenska bolag inom innovation och ny teknik kommer att fortsätta


Med tanke på rådande omständigheter, hur går man till väga för att integrera organisationer som i många fall arbetar på spridda håll?
Vi har från start varit noga med att bygga en struktur som är anpassad till en digital möteskultur. Vi har kontor på flera marknader så det har behövt fungera från start. När pandemin kom gav det oss möjligheten att ytterligare utveckla möteskulturen, framgångsreceptet där bygger på goda förberedelser i form av tillgänglig och dokumenterad information inför varje möte. Det sociala perspektivet blir viktigt att hitta former för och med det är återkoppling viktigare idag än någonsin. Lyssna, se och bekräfta är ledord!

Kan coronapandemin förändra sättet i hur man framöver integrerar nya verksamheter, får ihop ledningsgrupper och stabsorganisationer?
Jag tror absolut att det kommer att ske en förändring, men det sociala mötet är oerhört viktigt för att en ledningsgrupp, ett team eller en stab ska fungera bra på lång sikt. Man ska inte underskatta vikten av teambuilding. En balansförskjutning till fler digitala möten kommer nog att ske vilket kan bli en utmaning för traditionellt mötestunga organisationer och även chefsrollen till viss del. Om vi tidigare sett större grupper med många direktrapporterande tror jag att vi nu upptäckt effektiviteten med mindre grupperingar för att kunna arbeta med tight rapportering och återkoppling. 

Fler nyheter

Kompetensbehov fyllt på fyra dagar

Ledningsgruppen, med företagets Kommunikationschef i spetsen, mailade Maja om sitt tillfälligt ...

Har interimskonsulter snabbare till beslut?

En stor fördel med att vara interimskonsult är att man, i mindre utsträckning, påverkas av inte...

Interim Search rekryterar Mats Reidler

Interim Searchs senaste rekrytering heter Mats Reidler. Han kommer senast från Rejlers där han ...

Nå hållbarhetsmål med interimskonsult

Det finns nice to have och need to have. Kompetens inom hållbarhetsfrågor och hur man säkerstäl...

Interim Management, mer än bara ekonomi: interim biträdande Jurist

Det finns en uppfattning om att Interim Management bara löser roller inom ekonomiområdet. I ok...

Lyckas med långa förändringsuppdrag

Många konsulter väljer interimskarriären för att de vill jobba med förändringsledning som primä...

Interim Brottsbekämpare

”Branschen skriker efter brottsbekämpare” skrev Dagens Industri i förra veckan. Brottsbekämparn...

Interim Management, mer än bara ekonomi: interim Underhållschef

Det finns en uppfattning om att Interim Management bara löser roller inom ekonomiområdet. Under...

Interim Management, mer än bara ekonomi: interim Head of Innovation

Det finns en uppfattning om att Interim Management bara löser roller inom ekonomiområdet. Under...

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.