Headhunter Stockholm

Headhunter Stockholm

Interim Search är en specialiserad rekryteringsbyrå med fullt fokus på tillfälliga chef- och specialistroller. Vi anlitas då kundföretaget behöver tillsätta en affärskritisk position. Snabbt, effektivt och tryggt.

Interimskonsulter Tjänster

Headhunter Stockholm – Chefer och VD

Vårt koncept för er som är ute efter en headhunter i Stockholm är enkelt. Vi har valt att fokusera på att tillsätta chefer och specialister på tidsbegränsade uppdrag. Ett fokus som tillåter oss att leverera med både hastighet och precision.

HASTIGHET. Nätverket består av över 6000 associerade interimskonsulter, personer som på förhand personligen intervjuats och som det förs en kontinuerlig dialog med. Detta proaktiva arbete tillåter oss att agera med överlägsen hastighet när behovet av en interimschef uppstår. Läs mer om våra processer här.

PRECISION. För att säkerställa att tillsättningarna sker med exakthet mot kundens behov har Interim Search utvecklat ett fullskaligt verksamhetsledningssystem. Systemet fungerar som ett nav i verksamheten och säkerställer kontroll, trygghet och en jämn och hög leveransnivå. Läs mer om vår kvalitetssäkring här.

Välj en headhunter med fokus på hastighet och precision

För att inte fastna med en headhunter som riskerar att fördröja processen om de inte levererar rekommenderar vi följande: gå med en aktör och ge de exklusivitet, men under en mycket begränsad tid. En snabbfotad och etablerad headhunter bör kunna presentera relevanta kandidater inom några få arbetsdagar.

Vi på Interim Search är en headhunter inom chefsrekrytering som specialiserat oss på att tillsätta just chefer och seniora specialister på tidsbegränsade uppdrag. Redan från start har vi fokuserat på att snabbt få fram relevanta kandidater. Vårt löfte till marknaden är att vi inom 48 timmar kommer presentera ett kandidaturval, oavsett vilket kvalificerad roll och oavsett var i Sverige rollen är stationerad.

Välkommen att kontakta oss för en konfidentiell diskussion!

Journummer för kunder (24/7/365): 08-556 460 99
Växel: 08-556 460 00
info@interimsearch.com

headhunter stockholm headhunter stockholm chef

Besök oss

Östermalmstorg 1, 4 tr
114 42 Stockholm
Telefon: 08-556 460 00
Email: info@interimsearch.com


Kontaktformulär