Stäng

Det ska kännas tryggt att anlita oss.

Kund?

Kandidat?

Kundjour

Är ditt företag i behov av en interimskonsult? Vi finns tillgängliga 24/7, 365 dagar per år.

Journummer: +46 (0)8-556 460 99

Email: konsulter@interimsearch.com

Intresserad av uppdrag?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev eller skicka oss en spontanansökan/uppdatera din tillgänglighet.

Ring oss på telefon: +46 (0)8-556 460 00

Prenumerera på nyhetsbrevet

Spontanansökan

För löpande nyheter, följ oss på LinkedIn

background image

Interimsuppdrag

Ibland uppstår behov hos våra kunder som inte tillåter att vi annonserar ut tjänsten. Skicka därför gärna in uppdaterade handlingar även om ni inte ser ett aktuellt uppdrag som motsvarar vad ni söker efter.

Spontanansökan

Interim Redovisningschef

Finspång | Gränges
2019-08-22

Interim Search har fått i uppdrag att rekrytera en interim Redovisningschef till Gränges i Finspång. Företaget omsätter 3 mdr SEK årligen i den svenska verksamheten.


Uppdragets övergripande ansvarsområden är att leda arbetet inom redovisningsavdelningen, säkerställa att företagets redovisning ger en korrekt och rättvisande bild av företagets lönsamhet och ekonomiska ställning, samt att säkerställa tillfredsställande intern kontroll och efterlevnad av lagar och etablerad praxis inom ansvarsområdet. Mera specifikt handlar detta om:

  • Ansvar för hantering av likviditet (betalningar, upplåning etc) och kontakter med bank/ Group Treasury
  • Ansvar för skattefrågor innefattande administration och rapportering samt lagefterlevnad (inkomstskatter, moms, punktskatter mm)
  • Framtagande av företagets årsredovisning och inkomstdeklaration
  • Ansvar för planering och genomförande av månads- och årsbokslut samt rapportering till HK
  • Ansvar för att koordinera och följa upp extern och intern revision, samt att säkerställa god intern kontroll i alla processer
  • Ansvar för förvaltning och utveckling av avdelningens IT-applikationer
  • Ansvar för kontakter och rapportering gentemot HK gällande ekonomisk administration av företagsförsäkringar
  • Ansvar för valutasäkringar (exkl LME) gentemot Group Treasury

 

För att vara aktuell för tjänsten är du civilekonom eller motsvarande med flerårig erfarenhet av motsvarande arbetsområde. Du har goda ledaregenskaper, goda IT-kunskaper, hanterar svenska och engelska väl i både tal och skrift och en omvittnat god samarbetsförmåga. Tjänsten rapporter til bolaget Finans/IT-direktör och uppdraget är 6 månader långt med möjlighet till förlängning. Veckopendling är möjlig och visst hemarbete kan accepteras.

Om du är tillgänglig och intresserad, ansök snarast. Ansvarig rekryteringskonsult är Henrik Östberg.

TILLSATT

Hämtade uppgifter kommer döljas med *. De korrekta uppgifterna kommer skickas in.

Beskriv dig själv och vad som gör dig lämplig för detta uppdrag.
Formulär
Spontanansökan

Interim Search

Interim Search is a Swedish recruitment agency with one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management.

We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process.

Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. 
Please contact us for a confidential discussion.

Contact us: +46 (0)8-556 460 00
info@interimsearch.com