Stäng

Det ska kännas tryggt att anlita oss.

Kund?

Kandidat?

Kundjour

Är ditt företag i behov av en interimskonsult? Vi finns tillgängliga 24/7, 365 dagar per år.

Journummer: +46 (0)8-556 460 99

Email: konsulter@interimsearch.com

Intresserad av uppdrag?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev eller skicka oss en spontanansökan/uppdatera din tillgänglighet.

Ring oss på telefon: +46 (0)8-556 460 00

Prenumerera på nyhetsbrevet

Spontanansökan

För löpande nyheter, följ oss på LinkedIn

Expertens råd till ledare: håll kriskommunikationen regelbunden

Expertens råd till ledare: håll kriskommunikationen regelbunden

tipsartikel | 2020-03-25

Hans Uhrus har över 25 års erfarenhet av kommunikationsarbete i ledande befattningar och sitter idag som kommunikationsdirektör på LeoVegas. Vi pratade med honom om vilka verktyg ledare kan använda för att i tider av omställning behålla fokus.


Upplever du att det överlag finns beredskap för krissituationer i svenska bolag? 

Beredskapen och planeringen för krissituationer varierar mellan företag och organisationer, vad jag kan se är att krisplanerna generellt har förbättrats de senaste åren. Det är otroligt viktigt att som ledare ha en plan för krissituationer som innefattar vilka personer som ingår i krisgruppen samt att det ska finnas en uttalad talesperson. Någon som ska hålla regelbunden kommunikation både internt och externt. Den interna kommunikationen ser jag som särskilt viktig att upprätthålla och alltid ha på agendan. Även om man i krisgrupp och ledning anser att man kommunicerat alla verksamhetsmål och åtgärder internt och det inte finns något nytt att säga så är det viktigt med regelbunden information till hela organisationen. Det skapar trygghet och förtroende för ledningen. Finns det inget nytt att berätta; säg det, men kom ihåg att kommunicera regelbundet.


Vilka verktyg kan ledare använda för att hålla organisationen lugn och fokuserad på verksamhetsmål även i kristider? 


Kontinuerlig kontakt både i gruppform och enskilt är nyckeln för att behålla fokus och motivation. Vid distansarbete är det som ledare klokt att använda videokonferenser då det skapar en större samhörighet än ett telefonsamtal eller mail när vi träffas virtuellt och även ser varandra. Att få lyssna och se en person som berättar ger ett mer personligt intryck än att läsa informationen och det inger en ännu större trygghet. Det är bra om det även ges möjlighet till att ställa frågor under presentationen. Ett chattverktyg kan vara ett substitut för småpratet som annars sker över skrivbordet och vid kaffeautomaten, sådana initiativ tycker jag att man som ledare bör implementera.

 

Vad mer kan man som ledare ha i åtanke när det kommer till den interna kommunikationen?

Extrem tydlighet, särskilt om man har medarbetare på distans som inte har samma möjlighet att ställa frågor och att läsa av ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det du kommunicerar måste vara glasklart och inte föremål för tolkningar. Även fast du själv anser att du kommunicerat allt och inte tycker att det är aktuellt att komma med ny information ska man ha regelbunden kommunikation vid fastställda tider eller via fastställda kanaler. För medarbetarna är ”inget nytt” även det en form av nyheter och det inger ett lugn när de anställda hela tiden känner sig trygga i att de har den senaste informationen.

 

Hans sju tips för ledarskap och kommunikation i kristider: 

1 Förberedelse – krisen kommer förr eller senare. Var förberedd genom att ha en krisplan med innehållande kriskommunikationsplan. Bestäm vilka personer som ska ingå i krisgruppen och vem som är talesperson.

2 Var tillgänglig och proaktiv – svara alltid på frågor från kunder, leverantörer, medarbetare och mediepersoner. Även om du inte har något att berätta eller någon ny information så är det bättre att säga det och att tala om när och hur du kommer att framföra ny information.

3 Fakta och snabbhet – ta fram fakta om det inträffade och berätta det du vet. Beskriv det inträffade och var ärlig. Agera snabbt och behåll initiativet i kommunikationen.

4 Be om ursäkt – om ni har gjort fel ska du be om ursäkt, skyll aldrig ifrån dig.

5 Åtgärder – när ni konstaterat vad som skett – redovisa utförligt vad som har inträffat och vilka åtgärder som ni genomför för att lindra skadan och för att den inte ska inträffa igen.

6 Intern information – ofta informerar man den egna personalen för lite. Håll dem löpande informerade om vad som sker. Även här är det viktigt att ha en kontinuerlig information, även om det för tillfället inte finns något nytt att berätta.

7. Undvik ryktesspridning –  under osäkra tider och nya situationer florerar det en mängd rykten bland annat på sociala medier och självutnämnda experter har ofta starka åsikter som ofta inte är verifierade med fakta.

Fler nyheter

Lottie Knutson: ”det coachande ledarskapet blir svårt nu”

Hon blev en trygg röst mitt under en nationell katastrof för mer än 15 år sedan. Idag kan Lotti...

Entreprenören prisar ledarförebilder

För nio år sedan startade Per Winblad en ledarskapssajt och instiftade priset Årets VD som vuxi...

Rekryteringskonsultens tips för att öka din beläggningsgrad

AnnaCarin Stolpe är Partner och senior Rekryteringskonsult på Interim Search. Med mångårig erfa...

Norden-vd:n använder interim management som krishantering

Andreas Viefhaus har 25 års erfarenhet som ledare, de senaste fem åren som vd för den nordiska ...

Interim Search gör ytterligare nyckelrekrytering

Johan Nyberg är Interim Searchs senaste tillskott. Han kommer att arbeta i rollen som Director/...

Vägen framåt

Det dyker upp en hel del frågor gällande Coronaviruset, både i vår interna organisation och frå...

Interim Management ur ett ägarperspektiv

Private Equity-bolag har alltid en plan för hur investeringen i ett förvärv ska utvecklas. Ande...

Interim på båda sidor av bordet

Per Sundqvist är CFO tillika COO på börsnoterade techbolaget Fingerprint Cards. De befinner sig...

Interim Search rekryterar Lena Arrelöv

I början av februari började Lena Arrelöv som Director och senior Rekryteringskonsult på Interi...

Behov av interimskonsult?

Testa oss - när det är bråttom och måste bli rätt

Formulär
Spontanansökan

Interim Search

Interim Search is a Swedish recruitment agency with one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management.

We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process.

Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. 
Please contact us for a confidential discussion.

Contact us: +46 (0)8-556 460 00
info@interimsearch.com