Stäng

Det ska kännas tryggt att anlita oss.

Kund?

Kandidat?

Kundjour

Är ditt företag i behov av en interimskonsult? Vi finns tillgängliga 24/7, 365 dagar per år.

Journummer: +46 (0)8-556 460 99

Email: konsulter@interimsearch.com

Intresserad av uppdrag?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev eller skicka oss en spontanansökan/uppdatera din tillgänglighet.

Ring oss på telefon: +46 (0)8-556 460 00

Prenumerera på nyhetsbrevet

Spontanansökan

För löpande nyheter, följ oss på LinkedIn

background image

Interimsuppdrag

Ibland uppstår behov hos våra kunder som inte tillåter att vi annonserar ut tjänsten. Skicka därför gärna in uppdaterade handlingar även om ni inte ser ett aktuellt uppdrag som motsvarar vad ni söker efter.

Spontanansökan

Interim VD

Göteborg | Higab AB
2018-02-22

Higab AB ägs av Göteborgs Stadshus AB som är en del av Göteborgs Stad och har som uppdrag att äga, förvalta, bygga och utveckla fastigheter i Göteborg. I beståndet ingår bland annat kulturbyggnader, arenor, lokaler för utbildning, handel, hantverk och småindustri.


Som interim vd för Higab kommer du dels att få förvalta många av de hus som är karaktäristiska för staden och som innehåller vitala och viktiga verksamheter. Feskekôrka, Konserthuset, Konstmuseet, Gamla Ullevi, Ullevi och Stora Teatern är några exempel. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om drygt 670 000 kvadratmeter varav 31 av husen är byggnadsminnen.

Du blir även moderbolags vd för dotterbolag som Älvstranden utvecklings AB som utvecklar stora delar av centrala Göteborg, Parkeringsbolaget som utvecklar parkeringar och parkeringslösningar för Göteborg och Lokalbolaget som utvecklar de lokala torgen i hela Göteborg.

Vem vi söker

 • Dokumenterad ledarerfarenhet på övergripande nivå i större organisation/bolag 
meriterade är erfarenhet inom koncern
 • Dokumenterad erfarenhet av att leda förändringsarbeten med avsedda resultat
 • Förmåga att verkställa fattade beslut
 • Förmåga att tolka, förstå och agera utifrån förändringar och sammanhang i 
omvärlden
 • Förmåga att identifiera framtidsfrågor och ligga steget före samt kunna formulera 
och beskriva det genom visioner
 • Förmåga att agera i spänningsfältet mellan innovation, utveckling effektivitet å ena 
sidan, och behovet av stabilitet å andra sidan
 • God kunskap om ekonomistyrning
 • Förmåga att hantera samspelet mellan politik, tjänstemän och profession
 • Förmåga att analysera och sammanfatta komplexa skeenden som underlag inför 
beslutsfattande
 • Förmåga att kombinera affärsmässighet med samhällsnytta
 • Organisera för att ta tillvara på olikheter, arbetsglädje, kreativitet och produktivitet 
för en hållbar utveckling
 • Förmåga att utveckla hållbara, tydliga och enkla ledningsstrukturer
 • Förmåga att aktivt kunna leda arbetet med kompetensförsörjning
 • Förmåga att leda och stärka bolagets roll och uppdrag
 • Förståelse för bolagets varierande uppdrag och bestånd samt roll ur ett ”hela staden”-perspektiv
 • Relevant högskoleutbildning
 • Du delar Göteborgs stads värdegrund som bygger på FNs deklaration om mänskliga 
rättigheter
 • Det anses vara en fördel om du har en vana vid att jobba med en politiskt vald styrelse


Om processen

Interim Search deltar i en upphandling för att tillsätta denna roll, ett uppdrag som beräknas till 6-18 månader. Tillgänglig och intresserad? Skicka in din ansökan idag. Ansvarig rekryteringskonsult: AnnaCarin Stolpe som nås på annacarin.stolpe@interimsearch.com.

TILLSATT

Hämtade uppgifter kommer döljas med *. De korrekta uppgifterna kommer skickas in.

Beskriv dig själv och vad som gör dig lämplig för detta uppdrag.
Formulär
Spontanansökan

Interim Search

Interim Search is a Swedish recruitment agency with one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management.

We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process.

Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. 
Please contact us for a confidential discussion.

Contact us: +46 (0)8-556 460 00
info@interimsearch.com