Stäng

Det ska kännas tryggt att anlita oss.

Kund?

Kandidat?

Kundjour

Är ditt företag i behov av en interimskonsult? Vi finns tillgängliga 24/7, 365 dagar per år.

Journummer: +46 (0)8-556 460 99

Email: konsulter@interimsearch.com

Intresserad av uppdrag?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev eller skicka oss en spontanansökan/uppdatera din tillgänglighet.

Ring oss på telefon: +46 (0)8-556 460 00

Prenumerera på nyhetsbrevet

Spontanansökan

För löpande nyheter, följ oss på LinkedIn

background image

Interimsuppdrag

Ibland uppstår behov hos våra kunder som inte tillåter att vi annonserar ut tjänsten. Skicka därför gärna in uppdaterade handlingar även om ni inte ser ett aktuellt uppdrag som motsvarar vad ni söker efter.

Spontanansökan

Sales & Operations Manager (jobb:ID 3312)

Stockholm | Konfidentiellt
2023-02-24

Interim Search har fått i uppdrag att tillsätta en Sales & Operational Manager till ett finansinstitut i Stockholm. I rollen ingår att leda butikschefer och optimera driften av butikerna för att nå uppsatta tillväxt- och lönsamhetsmål.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Ytterst ansvarig för regionens drift och driver regionens operativa arbete i linje med företagets processer, policys och uppsatta mål.
 • Har försäljnings, resultat- och lönsamhetsansvar för regionen samt ger input till budgetprocessen.
 • Levererar regionens uppsatta nyckeltal och finansiella mål.
 • Säkerställer efterlevnaden av företagets uppsatta rutiner kring säkerhet och arbetar löpande med att säkerställa att säkerheten är god inom regionen.
 • Leder arbetet med att följa och efterleva gällande lagar (exempelvis AML) samt följa och efterleva företagets riktlinjer gällande belåningsnivåer, banktransaktioner och närliggande övriga ekonomiska beslut.
 • Leder kunskapsinhämtning, samarbete kring värdering och ständiga arbete med att höja kompetensnivån inom varubelåning.
 • Säkerställer att det systematiska arbetsmiljöarbetet inkluderas i vardagen och används inom samtliga områden samt är ytterst arbetsmiljöansvarig.

 

För att vara aktuell för rollen

 • Är du en ledare och ansvarar för att vara en förebild och att upprätthålla organisationens kultur.
 • Aktivt delaktig i grupper, projekt och forum samt ansvarar för att lyfta förbättringsförslag vidare.
 • Genomför och dokumenterar medarbetarsamtal enligt gällande rutiner.
 • Ansvarar för att vara en förebild och agerar i enlighet med värderingar, policys och rutiner.
 • Personalansvar för regionens butikschefer (som i sin tur har det för medarbetarna i butiken).
 • Säkerställer du att personalstrategin och lönestrategin efterlevs.
 • Deltar du i det strategiska arbetet i ledningsgruppen.

 

Om processen:

Uppdraget är på heltid och beräknas starta i april/maj och pågå ca 6 månader. Har du rätt profil och är tillgänglig? Ansök idag! Vi presenterar kandidater löpande. Ansvarig rekryteringskonsult är Johan Nyberg som samarbetar med researcher Lisa Jansson.

Ansök
Tipsa oss om kandidat
Skicka annonsen vidare

Hämtade uppgifter kommer döljas med *. De korrekta uppgifterna kommer skickas in.

Ladda ner vår CV-mall och fyll i din information: Svenska, Engelska.

Beskriv dig själv och vad som gör dig lämplig för detta uppdrag.

Fler aktuella uppdrag

no-image

Interim E-Commerce Manager (jobb-ID: 3331)

2023-03-09

Företag: Konfidentiellt

Ort: Stockholm

Start: Mitten augusti

Ansök senast: Mitten april

no-image

Interim Marknads- och kommunikationschef (jobb-ID: 3332)

2023-03-22

Företag: Konfidentiellt

Ort: Stockholm

Start: Omgående

Ansök senast: Snarast

Interim Search

Interim Search is a Swedish recruitment agency with one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management.

We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process.

Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. 
Please contact us for a confidential discussion.

Contact us: +46 (0)8-556 460 00
info@interimsearch.com