background image

Medarbetare

Vi på Interim Search är specialister på att tillsätta kvalificerade chefer och specialister i tillfälliga roller. Vi är i grunden en sökbyrå med en metodik som tillåter oss att tillsätta alla typer av seniora roller, från södra Skåne till norra Norrland.

David Sjöborg

David Sjöborg är Director/Rekryteringskonsult på Interim Search AB. Han har över 20 års erfarenhet som rådgivare åt ledande befattningshavare inom både privat och offentlig verksamhet. Senast som Managing Partner på Horton International med chefs- och specialistrekrytering och dessförinnan som managementkonsult på PA Consulting Group, Tinctor och CapGemini med organisationsutveckling och förändringsledning. David innehar en magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet, samt har genomfört en ettårig Executive MBA med inriktning mot Business Strategy & Design från Henley Business School.


Telefon: 08-556 460 00
Mobil: 072-402 07 31

Interim Search

Interim Search is a Swedish recruitment agency with one goal: to solve your temporary resource needs. We believe in specialization and therefore are focused on short to medium term needs of managers and specialists within Finance & Accounting, Human Resources and General Management.

We bring together a strong local presence with a highly developed network of Associated Consultants. This approach provides us with a comprehensive, up to date and unique network of Interim Managers and a quality assured recruitment process.

Our guiding principle for achieving mutual and long-term success is simple: Only when we have helped our clients achieve their goals, have we achieved ours. 
Please contact us for a confidential discussion.

Contact us: +46 (0)8-556 460 00
info@interimsearch.com